เพี้ยนแบบนี้ใช้ยาแบบไหนครับ

เพี้ยนแบบนี้ใช้ยาแบบไหนครับ

5 Likes

การจัดการเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.ตัดกิ่งและใบที่พบเพลี้ยมากไปเผาได้เลย จะลดจำนวนได้มาก เพราะตัวแม่ 1ตัว สามารถออกลูกได้ถึง 500-1000ตัว ถ้าเก็บไว้พ่นสารเคมีดีแค่ไหนก็ตายไม่หมด
2.พ่นสารปิโตรเลียมออยหรือไวท์ออย
3.ใช้สารเคมี
-กลุ่ม1พิริมิฟอสเมทิล ไดอะซินอน โอเมโทเอต มาลาไทออน โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด
-กลุ่ม6อะบาเมกติน
-กลุ่ม9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม16บูโพรเฟซีน
-กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุ ช่วงที่พบเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยระบาดควรงดพ่นสารกลุ่ม 2ฟิโพรนิล และกลุ่ม3ไพรีทรอยด์ เช่น ไซเพอร์เมทริน เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยระบาดเพิ่มขึ้น

2 Likes

นอกจากนี้ต้องกำจัดมดที่เป็นพาหะคาบเพลี้ยแป้งไปปล่อยด้วย
การกำจัดมด
1.ใช้เหยื่อพิษกำจัดมดที่มีจำหน่ายทั่วไป
2. พ่นสารแบบป้องกันสารที่มีประสิทธิภาพ
-สารกลุ่ม 1A เบนฟูราคาร์บ20%EC คาร์โบซัลแฟน20%EC
-สารกลุ่ม1B โพรฟีโนฟอส50%EC ไดอะซินอน60%ECไตรคลอร์ฟอน 80%SP ไตรอะโซฟอส40%EC
-สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล5%SC
-สารกลุ่ม4A อะซีทามิพริด 20%SP อะซีทามิพริด 2.85%EC อิมิดาโคลพริด 10%SL อิมิดาโคลพริด70%WG
พ่นให้ถูกตัวมด หรือพ่นที่รังมด

2 Likes

กลัวจะเป็นราดำ หน้าฝนสะสมความชื้น ต้องตัดส่วนที่ติดเชื้อทิ้ง ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง สำคัญมีลูกถึงเวลาต้องห่อ

2 Likes

ตัดแต่งกิ่งใต้ทรงพุ่มออกให้แสงส่องผ่านได้/หลังฝนตกให้ทำการล้างต้นไม้ด้วยน้ำในบ่อจะช่วยเรื่องเชื้อรา/ควรงดใส่ปุ๋ยบำรุงใบและลำต้นเพราะช่วงนี้หน้าฝนจะทำให้ยอดโตไวเกินไปทำให้ยอดและใบแก่ไม่ทันโรคและแมลง

1 Like

เพลี้ยแป้งหรือแมลงหวี่ขาวใยเกลียวระบาดก่อนแล้วถ่ายมูลน้ำหวานไว้ ทำให้ราดำเข้าแทรกภายหลัง ราดำไม่ใช่ต้นเหตุ ต้องป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง และอมลงหวี่ขาว

1 Like