อายุ1ปี ต้นโทรมขนาดนี้ ขอถามท่านผู้มีประสบการณ์ครับ คือสาเหตุจากโรคอะไร

อายุ1ปี ต้นโทรมขนาดนี้ ขอถามท่านผู้มีประสบการณ์ครับ คือสาเหตุจากโรคอะไร

2 Likes

ประการแรก
เกิดจากหน้าดินที่แข็ง รากออกน้อยไม่สามารถหยั่งลึกได้หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่า
นั่งแท่น คับ
ประการที่สอง
ยกลูกคันใหม่ดินยังไม่สุกดีพอ ก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตคือมีกรดและด่างยังมีมากอยู่ต้องปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก่อน คับ
ประการที่สาม
ปุ๋ยในดินมีไม่เพียงพอ

1 Like

ลองแซะระบบรากดูว่ามีอาการของโรครากปมหรือไม่

1 Like

1.ลองดูอาการรากปมตามที่อ .อรพรรณ ก่อน
2.พรวนดิน จากชายพุ่มตกออกไปเป็นวงแหวน กว้าง 30 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยให้ดินร่วนโปร่ง รากฝรั่งสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้ฝรั่งเจริญเติบโตขึ้นอีกประมาณ 30 %เลยควรทำปีละ1-2 ครั้ง การพรวนดินควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีไปคราวเดียวกันเสียเลยอัตราตามข้อ2.1และ2.2
3.การใส่ปุ๋ย
3.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย
ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
3.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 17-17-17หรือ15-15-15+15-0-0+26.5CaO(2/1) หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **
3.3อย่าลืมให้ธาตุอาหารรอง/เสริม ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต** ได้แก่ แคลเซี่ยม-โบรอน เหล็ก สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง หรือให้ปุ๋ยทางใบ 20-20 -20 +TEหรือ 30-20-10+TEควรให้ช่วงแตกใบอ่อนใบเพสลาดแล้ว

1 Like

ไม่โทรมนะครับ เพิ่มปุ๋ยหน่อย 15-15-15

1 Like

ตัดแต่งกิ่งเพื่อให้แตกก้านและใบใหม่ ใส่ปุ๋ยคอกพรวนหน้าดิน

1 Like