ฝรั่งแป้นสีทองเกิดจากอะไรครับใบสีแดง

ฝรั่งแป้นสีทองเกิดจากอะไรครับใบสีแดง

รานํ้าหมาก/ราขี้กลากฝรั่ง ลองใช้ผงซักฟอก2ช.ต.+นํ้า20ลิตร ฉีดพ่นเช้า/เย็น สลับกับนํ้าส้มควันไม้

1 Like