ฝรั่งแป้นใบสีแดงแก้ไขยังไงครับ

ฝรั่งแป้นใบสีแดงแก้ไขยังไงครับ

1 Like

ห่อผล/และลดการใช้สารเคมีภัณฑ์/ลดน้ำอาทิตย์ละ2ครับลดการกำจัดหญ้าด้วยสารเคมีหันมาใช้เครื่องตัดพอจะช่วยในเรื่องโรคของพืชได้

1 Like