จะรองปรูกดู

จะรองปรูกดู

ปลูกภาคไหนค่ะ ต้องตรวจสภาพดิน แล้วดูว่าพันธุ์อะไรเหมาะ

ภาคเหนือแนะนำพวงทอง หรืออีดอ