ลำไยไม่ออกดอกใช้อะไรดีครับ

ลำไยไม่ออกดอกใช้อะไรดีครับ

2 Likes

ลองราดสารโพแตสเซี่ยมคลอเรต แล้วให้น้ำ 3-5วันต่ออาทิตย์ดูคับ

1 Like

ให้ปุ๋ยเพื่อสะสมตาดอกสูตรตัวกลางสูง

1 Like

ราดโพแตสเซียมคลอเรต หมั่นรดน้ำแล้วเปิดตาดอก

1 Like

การที่ลำไยไม่ออกดอก นั้นให้ท่านพิจารณา ว่าได้เตรียมต้น และการออกกดอกตามนี้หรือไม่ ต้องแตกใบอ่อนแล้ว ครั้งที่ 3 จึงทำการราดสาร
การกระตุ้นแตกใบอ่อนครั้งที่ 1
ฉีดพ่นปุ๋ยสูตร 46-0-0หรือ30-20-10อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตรทุก 7-10 วันจำนวน 2 ครั้ง หรือใช้ไทโอยูเรีย อัตรา 100-200 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วันจำนวน 1-2 ครั้งช่วยให้ลำไยแตกใบเร็วขึ้น
สำหรับการเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว ควรฉีดพ่นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตผสมสังกะสีและแม็กนีเซียม ทุก 10-15วันจำนวน 2-3 ครั้งเพื่อจะได้ทำใบอ่อนครั้งต่อๆไป
1.4 การกระตุ้นแตกใบอ่อนครั้งที่ 2,3
ครั้งที่2. การกระตุ้นแตกใบอ่อนเหมือนครั้งที่ 1 และเมื่อใบเข้าสู่ระยะเพสลาด อายุ 3 สัปดาห์ให้ใส่ปุ๋ยเพื่อ เตรียมการออกดอก สูตร 8-24-24,14-7-28 13-13-21 หรือ 15-15-20อัตรา 1-3 กิโลกรัมรดน้ำให้ชุ่ม และฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 10-45-10,12-48-12 หรือ 0-52-34 ทุก 7-10 วันจำนวน 2-3 ครั้ง เพื่อให้ลำไยหยุดการพัฒนาทางใบแต่ สะสมอาหารแป้งและน้ำตาล
การราดสาร โพแตสเซี่ยมคลอเรต
1.เมื่อใบเริ่มแก่ ทำความสะอาดโคน และวัชพืช ยึดโยงกิ่งระดับดินให้สูงขึ้นจากดิน 1 เมตร เพื่อให้ใต้****ทรงพุ่มแห้ง และทำการพ่นปุ๋ยทางใบ 10-20-30, 13-0-46หรือ 0-52-34 อัตรา 500 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ทุก 7-10 วันจำนวน 1-2 ครั้งเพื่อกดตาใบไม่ให้มีการแตกใบมาช่วงนี้ก่อนราดสารโปแตสเซี่ยมคลอเรต
2.เมื่อใบแก่สีเขียวเข้ม เนื้อใบหนาเป็นมันกิ่งมีสีน้ำตาลแดง ก้านใบกางออก ก็ให้ดำเนินการให้น้ำแบบพรมพอหมาดๆ ตัดแต่งกิ่งเล็ก กิ่งในทรงพุ่ม ในช่วง 7-10 วัน(อย่านานเกินอาจทำให้การแตกใบใหม่ได้)ก่อนราดสารฯ
3.การราดโพแตสเซี่ยมคลอเรตทั้งแบบผสมน้ำ หรือแบบหว่าน ใต้ทรงพุ่มเป็นวงกลมกว้าง 50-100 เซนติเมตรถ้าแบบหว่านควรให้น้ำพอหมาด มาก่อน
อัตราการใช้ดังนี้
ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้โพแตสเซี่ยมคลอเรต/ทรงพุ่ม
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม(เมตร)------ อัตราการใช้(กรัม/ต้น)
---------3--------------------------------------- 50-150
---------4--------------------------------------- 100-250
---------5 ---------------------------------------150-400
---------6 ---------------------------------------250-500
-------- 7----------------------------------------300-750
---------8 ---------------------------------------400-1000
---------9--------------------------------------- 500-1250
--------10---------------------------------------600-1500

การปฏิบัติหลังการราดสารโพแตสเซี่ยมคลอเรต
1)ให้น้ำสม่ำเสมอต่อเนื่อง ทุกๆ 3-5 วันเพื่อสารโพแตสเซี่ยมคลอเรตแพร่กระจาย เพื่อให้ต้นลำไยดูดสารโพแตสเซี่ยมคลอเรต มากที่สุด ประมาณ 3-5 สัปดาห์ลำไยจะเริ่มแทงช่อดอก(ปกติลำไยจะออกดอกหลังราดสารฯแล้ว 18-25 วัน)
การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการแทงช่อดอก
เพื่อกระตุ้นการแตกตาดอกหลังสาร 7-10 วัน ให้ฉีดพ่น สารสาหร่ายสกัด 40- 80 มิลลิลิตร และปุ๋ย 13-0-46 อัตรา 500 มิลลิกรัมในน้ำ 20 ลิตร เพื่อให้ลำไยแทงช่อดอกมากขึ้น
การดูแลช่วงออกดอก
ช่วงเวลาที่ลำไยพัฒนาการออกดอกจะใช้เวลา6-8 สัปดาห์ต้นลำไยจะใช้อาหารสะสมไว้เพื่อสร้างตาดอกและพัฒนาส่วนสึกหรอส่วนอื่นๆ ลำไยแสดงอาการขาดไนโตรเจน ใบกร้าน สีเขียวซีด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลลำไยด้อยคุณภาพได้ จำเป็นต้องเพิ่มความสมบูรณ์ให้ต้นลำไยดังนี้
1ให้ปุ๋ยในช่วงลำไยแทงช่อดอกยาว 10-15เซนติเมตรด้วย 25-7-7หรือ 15-0-0 อัตรา 1-3 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยเคมี 21-0-0อัตราส่วน 10:1 ปริมาณ 2-3 กิโลกรัม/ส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร
2 ควรให้น้ำเพื่อพัฒนาช่อดอกให้ยืดยาวและค่อยๆลดลง 1น 3 ของปริมาณที่ให้ปกติ
3 เพื่อให้ช่อดกพัฒนาอย่างรวดเร็ว ฉีดพ่นด้วย จิ๊บเบอเรลลิน 1ครั้งไม่ควรใช้เกิน 2 ครั้งจะส่งผลกระทบต่อการติดผลน้อย เนื่องจากจะมีการชักนำดอกตัวผู้มากเกินไป
4 ช่วงลำไยแทงช่อใหม่มักจะมีศัตรูพืชเข้าทำลายได้แก่ หนอนกัดกินช่อและดอกลำไย มวนลำไย เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง โดยทำให้ดอกแห้งแล้ว ยังให้ผลเป็นราดำตามมา

4 Likes

ละเอียดมากครับ ขอบคุณครับ

มาใช้สารของผมได้นะ
กระติกละ550
ออกดี 5ลิตรผสมน้ำได้1พันลิตร