ดอกชุดแรกไม่ค่อยติดเม็ดทำอย่างไรครับ

ดอกชุดแรกไม่ค่อยติดเม็ดทำอย่างไรครับ

2 Likes

ฉีดพ่นสารสาหร่ายสกัด 40- 80 แล้วให้ปุ๋ย 13-0-46 ดูค่ะ

1 Like

เพิ่มปุ๋ย เพิ่มน้ำ

1 Like

หี่วันแล้วครับ

1 Like

70วันครับ

1.การเตรียมความสมบูรณ์ต้นก่อนกระตุ้นให้ออกดอกไม่สมบูรณ์เพียงพอ
2.สภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสมช่วงดอกบาน เช่นร้อนจัด แล้ง หรือมีฝนตกมาชุกติดต่อ
3.แมลง ปากดูด ดูดกินน้ำเลี้ยงช่วงดอกบาน