ข้าวหอมมะลิ 105 ลักษณะแบบนี้เขาเรียกเป็นอะไรหรือครับทั้งนาดำและนาหว่าน เป็นอยู่หลายจุดเหมือนกันของแต่ละแปลง เราจะมีวิธีป

ข้าวหอมมะลิ 105 ลักษณะแบบนี้เขาเรียกเป็นอะไรหรือครับทั้งนาดำและนาหว่าน เป็นอยู่หลายจุดเหมือนกันของแต่ละแปลง เราจะมีวิธีป้องกันและรักษาอย่างไรถ้าเกิดฤดูกาลหน้าครับ โดยที่ไม่ใช้สารเคมีครับ

3 Likes

ใบดูไหม้ๆนะครับ

ขอรูปส่วนที่เป็นปัญหาชัด ๆ หน่อยนะคะ เผื่อจะได้แยกออกว่ามีอาการอะไรบ้าง

มันจะตายลงเป็นวงครับ บางต้นก็คือตายจนไม่เหลืออะไรให้ดูเลยถ้าเป็นนักๆแล้วบางต้นถ้าไม่ถึงขั้นกับตายก็คือจะไม่ออกรวงออกก็กอหนึ่งประมาณ 1 รวง 2 รวงครับ

คือตอนแรกมันจะเป็นแบบเหมือนใบไหม้แล้วก็ตายลงเป็นวง กรมครับถ้าเป็นหนักๆแต่บางทีมันไม่ถึงขั้นกับตายมันก็จะออกรวงขึ้นมากอนึงก็ประมาณ 1 รวงหรือ 2 รวงแต่จะไม่สมบูรณ์

ข้าวหอมมะลิพันเตี้ยป่าวคับ

1 Like

ไม่นะครับ

ขาดน้ำ