ปลูกแก้วมังกรค่ะแต่เป็นแคงเกอร์ลงกิ่งใบส่วนที่อ่อน แล้วลามลงผลทำให้ผิวไม่สวยขายไม่ได้ราคา บางผลเสียหายทั้งผลต้องตัดทิ้ง

ปลูกแก้วมังกรค่ะแต่เป็นแคงเกอร์ลงกิ่งใบส่วนที่อ่อน แล้วลามลงผลทำให้ผิวไม่สวยขายไม่ได้ราคา บางผลเสียหายทั้งผลต้องตัดทิ้งเสียดายมาก สอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ ต้องแก้ไขยังไงดี

แนวทางการจัดการ
๑. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ในช่วงพักต้น เมื่อตัดแต่งกิ่งแล้วต้องนำกิ่งที่เป็นโรคออกจากแปลงให้หมด
๒. เมื่อเริ่มแตกกิ่งใหม่อายุประมาณ ๕ วันหรือยอดยาวประมาณ ๑ ฟุต ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชทีมีประสิทธิภาพ เพราะเชื้อสาเหตุจะเข้าทำลายที่กิ่งใหม่เมื่ออายุประมาณ ๗ วัน ถ้าเริ่มพ่นก่อนเชื้อเข้าทำลายเป็นการป้องกัน และการระบาดของโรคจะน้อยมากจนถึงไม่ปรากฏเลย ถ้าสามารถควบคุมโรคบนต้นได้ ความเสียหายบนผลจะไม่เกิดขึ้น
๓.สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน)กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะฟลูโอไพแรม)และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมด้วยสารประเภทสัมผัสที่ออกฤทธิ์หลายจุด เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป ซิงค์ไทอะโซล และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหต

1 Like

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ