มันคืออะไรครับ เหมือนใบแต่ไม่ใช่#สตอเบอร์รี่

มันคืออะไรครับ เหมือนใบแต่ไม่ใช่
#สตอเบอร์รี่

เขาเรียกว่าไหล ของ ต้นสะตอเบอรี่ stolon

ขอบคุณครับ