มะพร้าวตั้งแต่ดอกบานถึงตัดได้เนื้อสองชั้น ใช้เวลากี่วัน และมะพร้าวชอบเกลือจริงหรือครับ

มะพร้าวตั้งแต่ดอกบานถึงตัดได้เนื้อสองชั้น ใช้เวลากี่วัน และมะพร้าวชอบเกลือจริงหรือครับ

1 Like

พันธุ์อะไรค่ะ

1 Like

เคยได้ยินเรื่องโรยเกลือเหมือนกัน แต่ต้องดูสภาพดินด้วย บางคนบอกโรยแล้วดินเสีย

1 Like

น้ำหอมครับ

มะพร้าวน้ำหอมอายุเก็บเกี่ยว จากดอกบานถึงถึงแก่ 6 เดือน มะพร้าวชอบเกลือหรือไม่ คงไม่ชอบ มัเป็นความคิดของคนเก่าก่อน คิดว่า ดินในที่ลุ่มน้ำตะวันตกประมาณ มากกว่า 50 ปีย้อนไปมักจะมีนำ้เค็มขึ้นมาทุกปี แลผลไม้ในบริเวณนี้ มีรสหวาน กลายเป็นว่าความหวานมาจากน้ำเค็ม เลยกลายเป็นแนวคิดที่เอาเกลือมาใช้กันในสวนส้มที่แม่กลอง ที่นครปฐม ยังมปฎิบัติกันอยู่บ้าง ที่แท้จริงการที่ผลไม้หวานไม่เกี่ยวกับเกลือโดยตรงแต่เกี่ยวชุดดิน ซึ่งมีธาตุโซเดี่ยม โปแตสเซี่ยม อยู่ในเนื้อดินอยู่แล้วเป็นทุน
การใช้เกลือในช่วงแรกอาจไม่มีปัญหา นานเข้าดินจะมีความเค็มมากขึ้น แล้วแก้ไขได้ยาก ต้นพืชเหลืองและทรุดโทรม ในทางวิชาการแล้วไม่แนะนำให้ใช้นะครับ

3 Likes