ขอสอบถามคับ โรครากปมในฝรั่งมีสารเคมีที่ใช้กำจัดไส้เดือนฝอยไหมคับ

ขอสอบถามคับ โรครากปมในฝรั่งมีสารเคมีที่ใช้กำจัดไส้เดือนฝอยไหมคับ

2 Likes

สารสำหรับไส้เดือนฝอยรากปมโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย มีบางสารที่กำลังรอการอนุมัติเพื่อการจำหน่าย
แต่ปัจจุบันนี้มีสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 7 (ฟลูโอไพแรม) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชหลายชนิดในประเทศไทย โดยขึ้นทะเบียนในรูปของสารผสมกับสารฯ ไตรฟล๊อกซี่ สโตรบิน แต่สารฯนี้ในต่างประเทศเป็นสารฯที่ขึ้นทะเบียนสำหรับป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยโดยตรง
ดังนั้้นเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถใช้สารนี้ในอัตราประมาณ ๒.๕ มล. ต่อพื้นที่โคนต้นประมาณ ๒ ตารางเมตร (น้ำตามความเหมาะสม) ราดให้ทั่วโคนต้น สามารถควบคุมไส้เดือนฝอยได้ และรากที่ออกมาใหม่จะดีขึ้น
ได้เคยทดลองกับแปลงเกษตกรบางรายที่ราชบุรีเมื่อหลายปีก่อน ได้ผลในระดับที่น่าพอใจ
ในการราด ๒ ครั้งห่างกัน ๒ สัปดาห์ แล้วรอดูอาการทั้งใบยอดที่แตกใหม่ และรากที่แตกออกมาใหม่ ถ้าเป็นรุนแรงอาจจะต้องราดครั้งที่ ๓ โดยห่างไปอีก ๒ สัปดาห์

ถ้าได้ผลอย่างไร กรุณาบอกกล่าวมาเพื่อทราบด้วย

3 Likes

ขอบคุณคับอาจารย์

1 Like