ปลูกมะละกอให้ดกทำอย่างไร

ปลูกมะละกอให้ดกทำอย่างไร

4 Likes

ต้องเลือกพันธุ์ให้เข้ากับสภาพดินก่อน

ดินต้องดี บำรุงดินใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยขี้ไก่ก่อน

ปลูกยังไงให้รอด
เริ่มจากเลือกพันธุ์ ฮอลแลนด์/แขกดำ/แขกนวน(ศึกษาตลาดด้วย)
เพราะเมล็ด แช่น้ำสัก 3 คืน //เพาะลงดิน ผสมใบไม้(กามปู,ใบไผ่ หรืออื่น ถ้าใส่มูลสัตว์ควรหมักโดยการรดน้ำทุกวัน ถ้ากองใหญ่มากควรมีการพลิกกลับกอง อัตราสวน 1/1/1(ทำไว้เยอะๆใช้ได้ตลอด) หลังจากนั้นหยอดเมล็ดลงถุงๆละ 3-5 เมล็ด โรยกลบด้วย ขุนมะพร้าว/แกลบดำ หรือดิน หนาสัก 1ซม. รดน้ำทุกเช้าพอชุ่ม
หลังจากงอกได้สักอาทิตย์ ย้ายออกไปตากแดดสัก 70-80% มันก็จะเติบโตดีมาก
จากนั้นก็นำลงดิน โดยเตรียมหลุม ยิ่งกว้างยิ่งงาม ยิ่งลึกยิ่งเน่า :rofl::rofl: ขุดลึกได้ แต่เพื่อให้ใส่ดินปลูกลองก้นได้เฉยๆ พยามอย่าให้น้ำขังท้วมโคน แล้วก็ดูแลเค้าไป ใส่ปุ๋ยคอก,ปุ๋ยหมัก รดราดจุลินทรีย์ เดี๋ยวก็โต ในการคุมไวรัส ก็ ยาคุล1+ไข่5+น้ำมะพร้าวหรือน้ำเปล่าจนเกิบเติมขวดน้ำดืมที่เค้าแจกเวลาเติมน้ำมัน :rofl::rofl: เวลาใช้ก็ สัก1 แก้วกาแฟ /น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 1 สัปดาห์

ใช่ครับ ภาคปฎิบัติก็คือขั้นแรก เริ่มจากรองก้นหลุม จากนี้ก็ใส่เพิ่มตามขนาดของต้นพืช /สามารถน้ำดินไปส่งตรวจวัดค่าที่เกษตรอำเภอ เค้าจะแนะนำในการปรับดินให้ตรงตามที่พืชที่เราต้องการปลูกครับ