โควิด

โควิด

ปลูกที่ไหนคับพี่ พันธุ์อะไรคับ

ช่วงโควิด มีปัญหาผลผลิตส้มบ้างไหมครับ