ลองเพาะแก้วมังกรเนื้อแดงจากเมล็ดในกะบะทราย

ลองเพาะแก้วมังกรเนื้อแดงจากเมล็ดในกะบะทราย

4 Likes

รักษาความชื้นด้วย ดินน่าจะแห้งไป ติดตามครับ

1 Like

ขอบคุณครับ

1 Like