ถามเป็นความรู้ครับ ใบจุดทุเรียนเกิดจากอะไรครับ

ถามเป็นความรู้ครับ ใบจุดทุเรียนเกิดจากอะไรครับ

7 Likes

เกิดจากเชื้อรา สวนชื้นสะสมมันก็เป็น

เชื้อรามากับพวกลมฝน แมลงก็พอเชื้อมาได้

ก็เหมือนโรคอื่น

ทุเรียนกับความชื้นคือไม่ถูกกัน

ที่เรียกว่าใบจุดทุเรียนนั้น มี ๓ อาการ คือ
ใบจุดสาหร่าย หรือใบจุดสนิม มีสาเหตุจากสาหร่าย
และ ใบจุดขอบใบไหม้ หรือบางตรั้งก็เรียกสั้นๆว่าโรคขอบใบไหม้ เพราะอาการส่วนใหญ่จะเกิดอาการขอบใบไหม้ มีสาเหตุจากเชื้อรา
และโรคแอนแทรคโนส ก็มีอาการเป็นใบจุดเช่นกัน แต่ลักษณะแผลจุดแตกต่างกันออกไป

2 Likes

อาการ ของ โรคใบจุดขอบใบไหม้ที่จะพบบ่อยๆ

2 Likes

อาการ ของโรคแอนแทรคโนส

2 Likes

ปล่อยให้ใบที่ร่วงๆสะสมอยู่ใต้ต้นเยอะก็เป็นได้นะ ทับถมหมักหมมไว้ เพาะเชื้อ เชื้อเค้าทางโคนต้นไปใบ จบเลย

เชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคทางใบเหล่านี้ จะไม่เข้าทำลายพืชทางต้น แต่ถ้าปล่อยให้ใบเป็นโรคสะสมอยู่ใต้โคน เชื้อจะแพร่กระจายขึ้นไปสู่ส่วนบนของต้นที่บริเวณใบ โดยการกระเซ็นของน้ำหรือลมพัดสปอร์ที่เป็นส่วนขยายพันธุ์ปลิวขึ้นไปยังใบ

2 Likes

ขอสอบถามหน่ยคับวิธิรักษาคับรักษายังไงคับ

ทั้ง ๓ โรคแนวทางการดูแลรักษาจะคล้ายกัน อาจจะมีรายละเอียดเล็กน้อยในแต่ละสาเหตุ แต่โดยภาพรวมสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

แนวทางการจัดการ
๑.เมื่อพบการระบาดของโรค ควรตัดแต่งกิ่งที่ป็นโรค เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุในแปลงปลูก แล้วพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ
๒. กำจัดเศษซากพืช ที่ตัดแต่งกิ่งออกจากแปลงปลูกให้หมด อย่าปล่อยทิ้งไว้ จะกลายเป็นแหล่งสะสมโรคและแหล่งแพร่กระจายโรค ในช่วงที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเช่นอากาศแล้งจัดๆ เศษซากพืชที่เป็นโรคเหล่านี้จะเป็นแหล่ง พักตัวของเชื้อสาเหตุโรคต่างๆ
๓. สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตรานาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ สลับด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เปินต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

1 Like