ต้นข้าวแห้งบ้า งต้นเริ่มแห้งตายแล้วข้าวที่ปลูกเป็นข้าวหอมประทุมไม่ทราบจะแก้ปัญหาอย่างไร

ต้นข้าวแห้งบ้า
งต้นเริ่มแห้งตายแล้วข้าวที่ปลูกเป็นข้าวหอมประทุมไม่ทราบจะแก้ปัญหาอย่างไร

1 Like

ขอดูรูปด้วยค่ะ ถ่ายที่ใบชัดๆก็ดี