เชื้อท๊อปรักษาแผลแห้งแล้ว ตรวจดูแล้วเชื้อไม่ลุกลาม แต่สภาพใบเป็นแบบนี้ อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด ควรจะทำอะไรต่อหลังจากร

เชื้อท๊อปรักษาแผลแห้งแล้ว ตรวจดูแล้วเชื้อไม่ลุกลาม แต่สภาพใบเป็นแบบนี้ อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด ควรจะทำอะไรต่อหลังจากรักษาเชื้อท๊อป

5 Likes

ตัดกิ่งที่แห้งตายออกครับ

2 Likes

๑. อาการขอบใบแห้งเป็น การเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรคพืช ถ้าไม่มากนัก ตัดแต่งกิ่งที่มีใบผิดปกติทิ้ง
๒. ในกรณีของ เชื้อไฟทอปทอร่า ให้สังเกตุที่ด้านล่างของง่ามกิ่ง จะเป็นจุดที่มีความชื้นสูงมักจะเกิดการเข้าทำลายที่บริเวณนั้น