ปลูกถั่วฝักยาวหน้าฝนดีใหม

ปลูก​ถั่วฝักยาว​หน้าฝนดีใหม

ฝนช่วงนี้น่าจะห่างลงแล้ว อากาศเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว การปลูกช่วงนี้ไม่น่าจะมีปัญหา นะครับ

ดีครับไม่ค่อยได้รดน้ำ