การปลูกพืชผักกับการรดน้ำเป็นของคู่กัน โดยเฉพาะประเทศไทยมีช่วงหน้าร้อนและช่วงแล้งที่เป็นศัตรูชาวสวนถ้าไม่มีน้ำต่อให้ใช้ด

การปลูกพืชผักกับการรดน้ำเป็นของคู่กัน
โดยเฉพาะประเทศไทยมีช่วงหน้าร้อนและช่วงแล้งที่เป็นศัตรูชาวสวน
ถ้าไม่มีน้ำต่อให้ใช้ดินดีหรือปุ๋ยมากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์
พูดง่ายๆถ้าไม่รดน้ำทุเรียนก็จะตาย
ฉะนั้นควรมีแหล่งน้ำและการมีระบบน้ำที่ดีช่วยประหยัดและสะดวกมากขึ้นค่ะ
#Mrทุเรียน #ระบบน้ำดีชีวิตดี

13 Likes

ต้องหาแหล่งน้ำสำรองไว้ในหน้าร้อน หรือใช้ระบบน้ำหยดในหลายพื้นที่ที่ใช้อยู่ครับ

2 Likes

ขอบคุณค่ะ