สั่งเม็ดทุเรียนมาจากใต้ จะปลูกลงดินเลยมีวิธีจัดการอย่างไรขอคำแนะนำหน่อยครับ

สั่งเม็ดทุเรียนมาจากใต้ จะปลูกลงดินเลยมีวิธีจัดการอย่างไรขอคำแนะนำหน่อยครับ

3 Likes

การเพาะเมล็ดสามารถเพาะในภาชนะหรือเพาะในแปลงก็ได้ วัสดุเพาะที่นิยมใช้ คือ ขุยมะพร้าวหรือแกลบดำผสมกับดิน อัตราส่วน 2:1 หรือ 1:1 ภาชนะที่ใช้อาจเป็นกระถางหรือถุงพลาสติกเพาะกล้าไม้หลังจากเตรียมถุง และวัสดุเพาะแล้ว ให้ฝังเมล็ดลงลึกในถุงประมาณ 1.5-2.5 เซนติเมตร โดยให้วางเมล็ดด้วยการเอาด้านที่ติดกับแกนผลคว่ำลงหากเพาะในแปลง ควรให้เมล็ดห่างกันประมาณ 15 เซนติเมตร เพื่อให้เมล็ดงอกได้สะดวก หากเพาะใส่ถุง ให้วางเรียงในแปลงเพาะที่กว้างประมาณ 1 เมตร ยาวตามต้องการ แปลงเพาะควรอยู่ในที่มีร่มเงาพอสมควร หากถูกแดดจัดจะทำให้อัตราการงอกลดลง แต่ไม่ควรปิดทึบ ต้องให้ลมผ่านได้สะดวก เมล็ดจะงอกภายใน 3 วัน รดน้ำให้ชุ่มอย่างสม่ำเสมอ เมื่อทุเรียนมีใบจริง 4 ใบ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หลังจากเพาะก็สามารถย้ายปลูกและใช้เสียบยอดต่อ เพราะไม่เช่นนั้นทุเรียนจะกลายพันธุ์ได้ครับ

ต้องระวังเรื่องหนอนใต้หากหลงติดเมล็ดมาแล้วก็มาแพร่ขยายมากขึ้น ทางที่ดี ควรชุบยากันราเมทาแลคซิล + แมลงเพื่อฆ่าหนอนเจาะเมล็ด ด้วย ครับ