ต้นนี้ใช่หญ้าข้าวนก/คอมมิวนิสต์ไหมคะ *วัชพืชในนาข้าว หาวิธีกำจัดใช่สารกลุ่มใด ได้ผลดี

ต้นนี้ใช่หญ้าข้าวนก/คอมมิวนิสต์ไหมคะ *วัชพืชในนาข้าว หาวิธีกำจัดใช่สารกลุ่มใด ได้ผลดี

6 Likes

ผมว่าต้นกล้ามันเล็กเกินไปที่จะเห็นลักษณะเด่น ของเขา ครับ

1 Like

การจำแนกวัชพืชต้องรอจนออกดอกจึงแยกชนิดได้ เบื้องต้นตามภาพเป็นหญ้าใบแคบ ถ้าใช้ยาฆ่าในนาข้าวจะมีกลุ่มฟอบหรือดิม เช่น ฟลูอะซิฟอบ ฮาโลซิฟอบ คลีโทดิม โพรฟอกซิดิม แต่ต้องรีบใช้ตอนหญ้าเล็กๆแบบตามภาพจึงจะได้ผล

1 Like

ครับ
อาจารย์ครับ โคลมาโซนเก่งเรื่องไหนครับ ฆ่าหญ้าแก่หรือยาอ่อนในนาข้าว
#ตอนนี้ผมทำหญ้าอ่อนๆแบบนี้-ข้าว4-7วันใช้บิวทาคลอ+โพรพานิล+บริสไพริแบค-โซเดียม
ผมผสมยาใช้ถูกไม่ครับอาจารย์ครับช่วยชี้แนะด้วยครับ
อีกตัวที่ผสมครับฆ่าหญ้าในนาข้าวเพรทิลาคลอร์+บริสไพริแบค-โซเดียม หลังว่านข้าว0-4วัน ผมทำถูกไหม่ครับ

1 Like

ได้ใบแคบและใบกว้างบางชนิด แต่ต้องพ่นช่วงลูกหญ้าเริ่มงอกหรือข้าวอายุ 7-14วัน(เกินนี้ไม่ได้ผล) และเวลาพ่นต้องไขน้ำออกจากนา ถ้าน้ำขังประสิทธิภาพลดลง

1 Like

ต้นเล็กเกินไปครับ

1 Like