อาการใบทุเรียนอย่างนี้ เป็นอาการอะไรครับ แก้ได้อย่างไรครับ

อาการใบทุเรียนอย่างนี้ เป็นอาการอะไรครับ แก้ได้อย่างไรครับ

9 Likes

ลองดูมีแมลงปากดูด เช่นเพลี้ยหอย มาดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบ หรือไม่

1 Like

ดูไม่เห็นครับ

1 Like