ที่ว่างอยากปลูกหญ้าเห็นเพื่อนบอกปลูกหญ้าพันธ์ซุปเปอร์หลงดีมีใหมครับพันธ์นี้

ที่ว่างอยากปลูกหญ้าเห็นเพื่อนบอกปลูกหญ้าพันธ์ซุปเปอร์หลงดีมีใหมครับพันธ์นี้

5 Likes

น่าจะเป็นหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์หนึ่ง หากมีการเลี้ยงสัตว์แถบนั้นก็น่าจะขายได้ดีครับ

1 Like

ปลูกแพงโกล่ากับหญ้าหวานนะคะ