อยากปลูกผักด้วยการไม่รดน้ำบ่อย

อยากปลูกผักด้วยการไม่รดน้ำบ่อย

เอ ผักส่วนใหญ่เป็นพืชอวบน้ำทั้งนั้น การเติบโตจะต้องมีน้ำละลายอาหารและแร่ธาตุ แล้วพืชดูดเอาไปใช้ นะครับ

อย่างที่อาจารย์มนูบอกครับ พืชผักส่วนใหญ่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ โดยเฉพาะผักใบ มีระบบการให้แบบน้ำหยดที่ประหยัดน้ำได้ แต่ก็ลงทุนสูงอยู่ครับ