ต้นทุเรียนเล็ก ซื้อเขามาอยู่ในถุงดำ ปลูกแรกๆก็แตกยอดงามดี แต่พอย้ายออกจากถุงดำปลูกในเข่ง ก็แตกยอดดี โตหน่อยสัก 60 ซม. มี

ต้นทุเรียนเล็ก ซื้อเขามาอยู่ในถุงดำ ปลูกแรกๆก็แตกยอดงามดี แต่พอย้ายออกจากถุงดำปลูกในเข่ง ก็แตกยอดดี โตหน่อยสัก 60 ซม. มีกิ่งก้านยาวสัก 30 ซม. ใบแก่เริ่มหล่น ตรงปลายกิ่งยอดเริ่มแห้งรดน้ำก็ชุ่มพอดี ราดหน้าดินด้วยไตรโคเดอร์มาผสมน้ำ รดปุ๋ยเม็ด1ช้อนชาต่อน้ำ1ลิตร สุดท้ายใบแก่หลุดหมดแตกใบอ่อนเต็มต้น สุดท้ายตาย
ท่านที่รู้วิธีแก้ บอกด้วย

การตายน่าเกิดจากระบบรากเน่าต้องถอนต้นส่งมาให้อ. ช่วยวิเคราะห์ใหม่นะครับ