ผักคะน้ายอด แห้งตายแบบนี้เกิดจากอะไรคะ

ผักคะน้ายอด แห้งตายแบบนี้เกิดจากอะไรคะ

5 Likes

พ่นสารละลายอะไร ที่เข้มข้นเกินไปอย่างมาก จนเกิดพิษกับพืช

น่าจะเกิดจากเชื้อราบางชนิดครับ

มีวิธีแก้ไหมคะ

เป็น เป็นหย่อมๆนะคะ ไม่ได้เป็นทั้งแปลงค่ะ