อยากทราบว่าน้ำส้มควันไม้ที่ยังไม่ได้ผ่านการตกตะกอนนำมาใช้เป็นสารกำจัดหญ้าได้จริงมั้ยค่ะมีผลต่อพืชมั้ยค่ะ

อยากทราบว่าน้ำส้มควันไม้ที่ยังไม่ได้ผ่านการตกตะกอนนำมาใช้เป็นสารกำจัดหญ้าได้จริงมั้ยค่ะมีผลต่อพืชมั้ยค่ะ

น้ำส้มควันไม้มีค่าเป็นกรดph 2-3 ถ้าใช้เข้มข้นทำให้พืชตายได้ การใช้เป็นสารกำจัดวัชพืชจะกำจัดได้เฉพาะหญ้าต้นเล็กๆ

1 Like

แล้วถ้าเราใช้ฉีดพ่นทางเดินสารที่อยุ้ในน้ำสั้มคว้นไม้จะมีผลต่อดินมั้ยค่ะคล้ายจำพวกสารดูดชึมไหมอย่างเช่นสารที่ตกค้างเหมือนยาฆ่าหญ้ามัยค่ะ

ไม่ตกค้างเพราะเป็นสารธรรมชาติ แต่ดินอาจเป็นกรดมากขึ้นหากใช้ประจำ