ถั่วพูใบเป็นแบบนี้รักษายังไงครับ

ถั่วพูใบเป็นแบบนี้รักษายังไงครับ

อาการไวรัสใบด่างเหลืองมีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะไวรัสใบด่างเหลือง มีแมลงหวี่ขาวยาสูบและเพลี้ยอ่อนเป็นแมลงพาหะ ถอนต้นที่แสดงอาการเผาทำลายทันที และกำจัดแมลงพาหะ กรณีปลูกใหม่ให้คลุกเมล็ดด้วยสารกลุ่ม4Aสูตรคลุกเมล็ดโดยตรง เช่น ไทอะมีทอกแซม35%FS หรืออิมิดาโคลพริด60%FS อัตรา 3-5ซีซีต่อเมล็ด 1กก.

1 Like

ขอบคุณครับ