ด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นเป็นรูเท่าเข็มแก้ไขอย่างไรครับ

ด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นเป็นรูเท่าเข็มแก้ไขอย่างไรครับ

6 Likes

รออาจารย์ตอบ ขอภาพด้วยครับ

1 Like

แปะวิธีป้องกันกำจัดให้แล้วครับ ด้วงหนวดยาว ด้วงทุเรียน

1 Like

ด้วงหนวดยาวเจาะต้น
1.ใช้ตาข่ายดักปลาพันรอบโคนต้น ดักจับตัวด้วงมาทำลาย
2.ฉีดสารเคมีเข้มข้นเข้ารูเจาะโดยใช้สารที่เป็นไอระเหยแล้วใช้ดินเหนียวอุดรูไว้ เช่น สารกลุ่ม 1B พิริมิฟอสเมทิล ไดคลอร์วอส ไดอะซินอน

1 Like