หลังจากราดสารทุเรียน กี่วันถึงจะใส่ปุ๋ย (ใส่สูตรไหน) และพ่นยาฆ่าแมลงยาเชื้อรา+ฮอโมนได้ปกติไหมครับ ขอความรู้จากอาจารย์ด้ว

หลังจากราดสารทุเรียน กี่วันถึงจะใส่ปุ๋ย (ใส่สูตรไหน) และพ่นยาฆ่าแมลงยาเชื้อรา+ฮอโมนได้ปกติไหมครับ ขอความรู้จากอาจารย์ด้วยครับ ผมมือไหม่

3 Likes
 1. 5.1.3 การบังคับนอกฤดูด้วยสารพาโคลบิวทราโซล(ทำสาร)
  ช่วงระยะใบเพสลาดสีเขียวเป็นมัน กิ่งแก่เหมาะสมมากที่สุด
 2. สภาพแวดล้อมก่อนหน้านี้ 1-2 วันที่ผ่านมาต้องไม่มีฝนตก เมฆน้อยฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ลมสงบ แดดอ่อน เมื่อฉีดพ่นสารต้องไม่มีฝนตก หากมีฝนตกจะต้องทำการฉีดพ่นซ้ำในวันรุ่งขึ้นในปริมาณเท่าครั้งแรก
 3. การเตรียมสารพาโคลบิวทราโซลอัตราความเข้มข้น 1000-1500 PPM(ถ้าสารชนิด 10%อัตราที่ใช้ 200-300 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตรหรือชนิด 25% อัตรา 80-120 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตรน้ำที่ใช้ต้องสะอาด ความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทราโซล อาจใช้ในอัตราที่สูงขึ้นในกรณีต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์มาก โดยสังเกตใบแก่มีขนาดใหญ่ สีเขียวเข้มเป็นมันมีการแตกใบอ่อนมาก หลายชั้นใบในช่วงที่ผ่านมา ความยาวของข้อระหว่างช่วงใบห่างกันมาก
  3)วิธีการฉีดพ่น ปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยละเอียด ฉีดภายนอกทรงพุ่ม ให้ถูกใบเพสลาดมากที่สุด เพื่อให้สารเคลื่อนย้ายไปสะสมที่เนื้อเยื่อเจริญ เช่นตายอด ตาใบ และยอดอ่อน ต้องทำการฉีดพ่นก่อนฝนตก 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ให้สารถูกดูดซึมเข้าลำต้นได้เพียงพอ
 4. หลังฉีดสารพาโคลบิวทราโซลไปแล้ว 1-2 สัปดาห์ถ้าทุเรียนยังมีการแตกใบใหม่ เนื่องจากความเข้มข้นที่ใช้ครั้งแรกอาจไม่เหมาะสมกับสภาพความสมบูรณ์ของต้นทุเรียน หรือการฉีดพ่นไม่ทั่วถึง ต้องทำการพ่นสารฯใหม่โดยใช้อัตรา 500-700 ppm(ถ้าสารชนิด 10%อัตราที่ใช้ 100-150 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตรหรือชนิด 25% อัตรา 40-60 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร)
  5.1.4 การจัดการเพื่อสนับสนุนการออกดอก หลังพ่นสารพาโคลบิวทราโซลไปแล้วจะต้องรีบใส่ปุ๋ยเพื่อสะสมตาดอกทันที
  5. ปุ๋ยทางดินสูตร 8-24-24 หรือ9-24-24 อัตราเป็นกิโลกรัม=1/2 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม(เมตร)
  6. หลังให้ปุ๋ยทางดินแล้ว 2 สัปดาห์ ให้ปุ๋ยเกล็ดสูตร 10-52-17,0-42-56 หรือ 9-27-34อัตรา 500-1000 กรัมผสมธาตุอาหารรองเช่น แคลเซี่ยม โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี เหล็กและแมงกานีส อัตราตามคำแนะนำ เพราะทุเรียนต้องการมากในช่วงการแตกตาเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ของดอก
  5.1.5 การตัดแต่งกิ่ง
 5. ตัดแต่งกิ่งกอตะไคร้ กิ่งแขนง กิ่งน้ำค้าง เพื่อลดการแก่งแย่อาหารขณะออกดอก และการเลี้ยงผลใหม่
  5.1.6 การจัดการโคนต้น
  หลังพ่นสารพาโคลบิวทราโซลไปแล้ว 40 วัน ให้ดำเนินการดังนี้
  1)ทำความสะอาด โคนต้นบริเวณใต้ทรงพุ่ม โดยคราดเอาใบแห้ง กิ่งแห้งและกำจัดวัชพืชออกให้หมด เพื่อให้หน้าดินแห้ง ในสวนทุเรียนที่อายุน้อยควรโยงกิ่งที่ปกดินให้สูงขึ้นเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก หน้าดินแห้งเร็วขึ้น
  2)งดการให้น้ำเพื่อให้ทุเรียนเกิดความเครียด นำไปสู่การพักตัวเพื่อเตรียมการออกดอก
  5.1.7 การตรวจดูความพร้อมของต้นทุเรียนก่อนทำการกระตุ้นออกดอก
  1)บีบใบล่างสุดของช่อใบที่แตกออกมาชุดสุดท้าย โดยกำมือตามความยาวของใบให้แน่น ถ้าใบทุเรียนแก่จะแข็งกรอบมีเสียงดังกรอบแกรบ แสดงว่าทุเรียนอยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีตาดอกพร้อมที่จะทำการเปิดตาดอกได้แล้ว
  2)ปลายรากฝอยตะขาบที่อยู่บนหน้าดินจะแห้งเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือออกเป็นสีดำ
 6. ตรวจดูที่กิ่งของต้นทุเรียนเริ่มแตกตาดอกเป็นตุ่มน้ำตาลอ่อน และกลายเป็นสีน้ำตาลแกมเขียวอ่อน แสดงว่าตาดอกกำลังเริ่มพัฒนาไปสู่ระยะไข่ปลาแล้ว
  5.2 การกระตุ้นออกดอก
  หลังพบว่าทุเรียนอยู่ในระยะพร้อมพัฒนาไปสู่ระยะไข่ปลาแล้ว
  5.2.1 ดำเนินการกระตุ้นการออกดอกตาม แนวทางดังนี้
 7. แนวทางที่ 1 ฉีดพ่นด้วยไทโอยูเรีย ความเข้มข้น 1500 ppm ( 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร)ฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา ระวังอย่าให้ถูกใบจะทำให้ใบไหม้
 8. แนวทางที่ 2 ฉีดพ่นด้วยโปแตสเซียมไนเตรท 13-0-46 อัตรา 150 - 300 กรัมผสมสาหร่ายทะเลอัตรา 30-60มิลลิลิตรหรือผสมกรดอะมิโนแอซิด อัตราแนะนำในน้ำสะอาด 20 ลิตรฉีดพ่นทั่วทั้งต้นและที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา
 9. แนวทางที่ 3 ใช้ปุ๋ยทางใบ สูตร 7-13-34+12.5 Znผสมสารทำลายการพักตัวของตาดอกที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบเช่น แอร์โกวิท อัตรา 2-3 มิลลิลิตรในน้ำสะอาด 20 ลิตรฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา
  4)แนวทางที่ 4 เลือกวันที่ฝนไม่ตก ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางใบสูตร 12-3-42 ผสมฮอร์โมนกลุ่มไซโตไคนิน เช่น นูโปร ฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา และตุ่มตาดอกขนาดเล็ก
3 Likes