เพาะกล้ากะหล่ำขึ้นแล้วเป็นแบบนี้อยากรู้เป็นอะไร

เพาะกล้ากะหล่ำขึ้นแล้วเป็นแบบนี้อยากรู้เป็นอะไร

5 Likes

เปนไปได้หรือไม่ น่าจะเป็นผลจากวัสดุปลูกที่ใช้

1 Like