โรคไส้กลวงดํา ของผักกาดหัว อาการ เนื้อเยื่อภายในลําต้น ราก และหัว ฟ่าม หยาบ กลวง และมีสีดำทำให้ต้นแคระ แกร็น เชื้อบัคเตร

โรคไส้กลวงดํา ของผักกาดหัว
อาการ
เนื้อเยื่อภายในลําต้น ราก และหัว ฟ่าม หยาบ กลวง และมีสีดำทำให้ต้นแคระ แกร็น เชื้อบัคเตรี โรคเน่าเละจะเข้าไปทําให้ผัก เน่าอย่างรวดเร็ว บรอกโคลี และกะหล่ำดอก แสดงอาหารช่อดอกเน่าดํา ผักกาดเขียวเมื่อ เป็นโรคนี้แล้ว นําไปดองจะมีสีไม่สวย

การป้องกันกําจัด
1.ไม่ควรปลูกผักเหล่านี้ซ้ำที่ ควรปลูกพืชหมุนเวียนตระกูลอื่นบ้าง เช่น ถั่วฝักยาว ฯลฯ
2.ปรับดินด้วยปูนขาว เมื่อดินเป็นกรด หรือเมื่อใส่ปุ๋ย
3.เพิ่มปุ๋ยโบรอนให้พืช โดยฉีดพ่นปุ๋ย บอแรกซ์ หรือให้ปุ๋ย ชนิดนี้ทางราก
4.เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ให้มาก จะช่วยป้องกันโรคนี้ได้

หมายเหตุ พืชในตระกูลนี้ต้องการธาตุนี้มากกว่าพืชอื่นๆ ต้องมีการให้ปุ๋ย ชนิดนี้ด้วยดินที่เป็นกรดหรือด่าง จัดมักขาดธาตุนี้

#เจ้หมู คูลเกษตร

3 Likes