สอบถามผู้รู้ค่ะ กล้าพริกมีลักษณะอบบนี้ค่ะ ใบงอกมากใหม่งามสวยเขียว พอใหญ่ขึ้น ก็เป็นสีเหลืองๆแบบในรูปเลยค่ะพอสักพักก้ใบร่

สอบถามผู้รู้ค่ะ กล้าพริกมีลักษณะอบบนี้ค่ะ ใบงอกมากใหม่งามสวยเขียว พอใหญ่ขึ้น ก็เป็นสีเหลืองๆแบบในรูปเลยค่ะพอสักพักก้ใบร่วง เลยลองใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ไปวันนี้ สาเหตุเกิดจากอะไรค่ะ พึ่งหัดปลูกครั้งแรกค่ะ

1 Like

มีร่องรอยว่าใส่ปุ๋ยมากเกินไปครับ ลองเก็บออกดู

ดินมีธาตุอาหารจไม่สมบรณ์