สอบถามผู้รู้ค่ะ มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะ

สอบถามผู้รู้ค่ะ มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะ

2 Likes

อาการจุดขาวเล็กๆ บนใบ และ ปลายใบแห้ง เป็นลักษณะการเกิดพิษจากการพ่นสารลละายบางอย่างที่ไม่เหมาะต่อพืช ต้องพิจารณาว่าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติอย่างไรกับพืช จะต้องปรับปรุงวิธีการนั้นๆ

ขอบคุณค่ะ