น้ำส้มควันไม้ พ่นลงดินรอบทรงพุ่มทุเรียน ป้องกันและกำจัดเชื้อรา ใช้อัตราเท่าไหร่ดีครับ

น้ำส้มควันไม้ พ่นลงดินรอบทรงพุ่มทุเรียน ป้องกันและกำจัดเชื้อรา ใช้อัตราเท่าไหร่ดีครับ

1 Like

น้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตร ใช้ราดโคนต้นไม้ เพื่อรักษาโรครา และโรครากเน่า

น้ำส้มควันไม้น่าจะเก่งเรื่องแมลงมากกว่าครับ

น้ำส้มควันไม้เป็นกรดจัด ใส่ลงดินจะทำดินเป็นกรด เหมาะกับการเจริญของเชื้อโรคพืช

2 Likes