สวัสดีครับขอถามหน่อยครับ โรคเชื้อราในผลสละใช้ยาตัวไหนดีครับ

สวัสดีครับขอถามหน่อยครับ โรคเชื้อราในผลสละใช้ยาตัวไหนดีครับ

2 Likes

สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และเพื่อป้องกันการดื้อของเชื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืช ควรพ่นผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
หรือจะใช้สารในกลุ่มรหัส ๓+๑๑ ที่มีจำหน่ายในลักษณะผสมสำเร็จก็ได้ แต่ต้องไม่ลืมผสมสารประเภทสัมผัสด้วย
ในการพ่นสารฯ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และ ลดการเกิดพิษกับพืช ไม่ควรผสมกับปุ๋ยน้ำหรือฮอร์โมนใดๆ

ใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano-ZnO) ของศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สจล. โทร./ไลน์ 0840716756 สงสัยสามารถถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้