แตงกวากำลังติดลูก แต่ดอกร่วงเยอะมาก ทำยังไงไม่ใหดอกแตงกวาร่วงครับ

แตงกวากำลังติดลูก แต่ดอกร่วงเยอะมาก ทำยังไงไม่ใหดอกแตงกวาร่วงครับ

2 Likes

แตงกวาเริ่มติดผล-ดอกร่วง

1.อาจเนื่องจากอาหารสะสมไม่เพียงพอ
2.การสร้างและพัฒนาดอกและเกสรไม่สมบูรณ์

การแก้ไข
1.มีการให้ปุ๋ยสร้างตาดอก ทางดิน 8-24-24 +แคลเซี่ยม-โบรอน+ สังกะสี+แม็กนีเซี่ยมถ้าให้แล้วอาจยังไม่พอ
2.ให้ปุ๋ยทางใบ 0-52-34 หรือ 10-52-17+แคลเซี่ยม-โบรอน+ สังกะสี+แม็กนีเซี่ยม เสริม 2-3 ครั้งทุกๆ 7 วัน
3. กระตุ้นดอกตัวเมียที่สมบูรณ์แข็งแรง โดย ทำการฉีดพ่น NAA เข้มข้น 4.5% ปริมาณ 10ซีซี /น้ำ 20 ลิตรหรืออัตราแนะนำจะทำมีดอกตัวเมีย และฉีดแคลเซียมและโบรอนสังกะสี แม็กนีเซี่ยม ช่วยเกสรตัวผู้แข็งแรง เกิดการผสมติดผลดีขึ้น
4.ให้น้ำตอนเช้าสม่ำเสมอ อย่าให้แฉะ

2 Likes

ขอบคุณมากครับ