ต้นแตงกวาฉันเหลืองฉันจะแก้อย่างไรดีคะ

ต้นแตงกวาฉันเหลืองฉันจะแก้อย่างไรดีคะ

1 Like

แตงกวาตอนนี้น่าจะเริ่มให้ปุ๋ยได้แล้วครับ
1.ปุ๋ยปุ๋ยคอกเก่า+ 16-16-16 ทางดิน
2.หรือให้ปุ๋ยทางใบ 20-20-20+TE ทุก 7วัน แล้วติดตามอาการใหม่