ขอเรียนถามทุเรียนเขาทำ"ไม้ล้อม"ได้ใหมถ้ามีทำการย้ายจะมีผลอะไรต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกติดผลใหมครับ

ขอเรียนถามทุเรียนเขาทำ"ไม้ล้อม"ได้ใหมถ้ามีทำการย้ายจะมีผลอะไรต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกติดผลใหมครับ

ล้อมได้ แต่มีผลกระทบยู่แล้วครับ เพราะเราไม่สามารถย้ายรากไปได้หมด ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอาจารย์มนูน่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ

ย้ายได้ครับ แต่พืชค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคมาก พืชใช้เวลาในการปรับตัวนาน การเจริญเติบโตค่อนข้างช้า
ไม่เป็นที่นิยมของชาวสวนทุเรียน ปลูกต้นเล็ก โตเร็วกว่า 2-3ปีเห็นหน้าเห็นหลัง ดังตัวอย่างในห้อง เกษตร โก การปลูกทุเรียนให้ต้นแข็งแรง และได้ผลผลิตดกมากของคุณ วุฒิชัย แจ่มสว่าง เจ้าของสวนทุเรียนบ้านสวนปิยะพัทธ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

1 Like