จากดอกระยะนี้ถึงดอกบาน ใช้เวลาประมาณกี่วันครับ 🙏🏻🙏🏻🌼🌧(คำนวณวันบาน)

จากดอกระยะนี้ถึงดอกบาน ใช้เวลาประมาณกี่วันครับ :pray:t2::pray:t2::blossom::cloud_with_rain:
(คำนวณวันบาน)

7 Likes

ประมาณ 7-10 วัน

แดดดีก็7วัน หากอากาศแปลปรวนก็10กว่าวัน

1 Like