น้อยหน่าปลูกใหม่ ใส่ปุ๋ยได้ตอนไหนครับ

น้อยหน่าปลูกใหม่ ใส่ปุ๋ยได้ตอนไหนครับ

2 Likes

ต้นที่ยังไม่ให้ผลผลิตใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 - 3 ครั้ง

ต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว แบ่งการใส่ปุ๋ยดังนี้

  • บำรุงต้น ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
  • ระยะสร้างตาดอก ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24
  • บำรุงผล ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
  • ปรับปรุงคุณภาพ ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21
    อัตรา 2-4 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี
1 Like

การให้ปุ๋ยเคมีหลัง รากเดินแล้ว หรืองแทงยอดใหม่แล้ว ให้ 16-16-16+15-0-0+26.5CaO(2/1) เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ทุกๆ 2-3 เดือน

1 Like

ขอบคุณครับผม

ขอบคุณครับ