อยากรบกวนสอบถามเกี่ยวการระบาดในแปลงถั่วพุ่มหน่อยครับ

อยากรบกวนสอบถามเกี่ยวการระบาดในแปลงถั่วพุ่มหน่อยครับ

6 Likes

รออาจารย์อรพรรณตอบครับ

1 Like

เปนอาการของโรคราเม็ดผักกาด
๑. ไม่ควรถอนต้นออกมา เพราะถ้าเม็ดขยายพันธูุหล่นที่อื่นจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อ
๒. หว่านด้วยปูนขาวให้ทั่วโคนต้นที่มีอาการ หว่านให้ทั่วบริเวณที่มีเส้นใยและเม็ดชยายพันธุ์ ไม่ต้องรดน้ำ
๓. ต้นอื่นๆที่ไม่มีอาการหว่านปูนขาวบางๆแล้วรดน้ำ

1 Like

ขอบคุณอาจารย์ครับ

1 Like

เกิดจากฝนทำให้เกิดโรคเชื้อรารากเน่า

1 Like