ผักบุ้งจีนโตช้าในช่วงหน้าหนาวให้ฉีดสารตัวไหนเร่งการเจริญเติบโตได้บ้างคับ

ผักบุ้งจีนโตช้าในช่วงหน้าหนาวให้ฉีดสารตัวไหนเร่งการเจริญเติบโตได้บ้างคับ

1 Like

ให้ปุ๋ย 21-0-0 ดูนะครับน่าจะช่วยได้

มันจะโตแบบไม่มีน้ำหนักหรือป่าวคับ

ถ้าอยากให้ต้นอวบใหญ่
ต้องปรับปรุงดินก่อน
พื้นที่1ตารางเมตรใส่
ขี้วัวเก่าครึ่งถุงปุ้ยใช้จอบขุดฟันดินผสมให้ลึกอยา่งนอ้ย15-20ฃม.
รดน้ำรอ่ให้วัชพืชขึ้นประมาณ7-10วันจะดี
ุถึงจะเสียปุย้ไปบา้ง
จากนั้นหวานเมล็ดผัก
ได้ทุกชนิดที่สำคัญจะต้องหยอดหา่ง5ฃม.ทำได้จะดีมาก

อาจจะเสียเวลาแต่ได้คุณภาพเกรดAเลยผม
ทดสอบมาแล้วครับ

พอผักบุ้งสูง5-8ฃม.
ใช้21หรือ46บวก60-0-0ละลายนำ้รดอย่าให้โดนใบแต่แปลงใหญ่ก็หว่านเลย

46-0-0=1สว่น
60-0-0=1/4
ประมาณนี้ครับ

1 Like

ไม่จะไม่เสียทุนบานเลยหรอคับแบบนี้