ปลูกมะเขือ แล้วเจอแบบนี้ จะแก้ยังไงครับ เพลี้ย สีขาวครับ มด เลี้ยงไว้

ปลูกมะเขือ แล้วเจอแบบนี้ จะแก้ยังไงครับ เพลี้ย สีขาวครับ มด เลี้ยงไว้

4 Likes

เพลี้ยแป้งอยู่ร่วมกับมดแบบพุ่งพาอาศัย มดคาบเพลี้ยแป้งไปปล่อยไว้ และคอยเก็บน้ำหวานจากมูลของเพลี้ยแป้งถ่ายออกมา ถ้าระบาดไม่มากก็ตัดกิ่งหรือใบที่พบไปทำลาย ถ้ารุนแรง ใช้สารกำจัดเพลี้ยแป้ง สารกลุ่ม 1B ไดอะซินอน พิริมิฟอสเมทิล กลุ่ม 4A อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด สารกลุ่ม 16บูโพรเฟซีน สารกลุ่มไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออย การพ่นสารกลุ่ม 1 และ 4 จะกำจัดมดได้ด้วย

1 Like