อยากทำให้ผลผลิตอ้อยได้30ตันต่อไร่ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

อยากทำให้ผลผลิตอ้อยได้30ตันต่อไร่ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

ปลูกให้ชิดขึ้นเป็นแบบ 1 ร่อง 4 แถว คือ ร่องปลูก 80 เซ็นติเมตร ให้ปลูกอ้อย 4 แถว ระยะห่างกัน 20 เซนติเมตร วิธีการปลูกให้ฝังท่อนอ้อยลงไปในดินลึก 25 เซนติเมตร และต้องจัดการทุกอย่างให้เหมาะสมควบคู่กันไปด้วยทั้งการจัดการหญ้าและโรค+แมลง หยุดการเผาใบอ้อย ซึ่งการจัดการที่เกมาะสมมีเนื้อหาเยอะเป็นเล่มหนังสือตามนี้เลยครับ http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/144-4003.pdf

ถ้าอยู่แถวเขตอีสาน เมืองเลย เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้เลยครับ