ปลูกสตอเบอรรี่แล้วจะแมลงเล็กๆตัวนี้ มันคือแมลงไรครับตอนนี้เหมือนว่าต้นมันแย่ลงด้วยคับ

ปลูกสตอเบอรรี่แล้วจะแมลงเล็กๆตัวนี้
มันคือแมลงไรครับ
ตอนนี้เหมือนว่าต้นมันแย่ลงด้วยคับ https://stream.mux.com/fueBceh8F2TzqhrL01BexUxRZTQsIRkDcVXphr01702kTk.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/ngif0t1314.mp4&originalName=IMG_7284.MOV&muxAssetId=eN88PRAPehU9SZfEQGuP4GNM3xRorz579A9sYQGVBII

ตามภาพไม่ใช่ศัตรูพืช แต่มากินเศษซากพืช สตรอเบอรี มีอาการจากสาเหตุอื่น เช่น โรครารากเน่าโคนเน่า