พื้นที่ปลูกข้าวที่มาจากหินลูกรังและรอบๆมักมีหินลูกรังเป็นวงกว้าง เช่น ดินชุดเพ็ญ พบมากในหนองคาย อุดรธานี สกลนคร หรือดินเ

พื้นที่ปลูกข้าวที่มาจากหินลูกรังและรอบๆมักมีหินลูกรังเป็นวงกว้าง เช่น ดินชุดเพ็ญ พบมากในหนองคาย อุดรธานี สกลนคร หรือดินเปรี้ยวจัดในนาภาคกลางมักมีpH<5 ดินเป็นกรดมากจำเป็นต้องใส่ปูน เพื่อปรับ pH ด้วยหินฟอสเฟต ปูนโดโลไมท์ ปูนมาร์ลอัตราตามค่าความต้องการปูน (ห้องแล็บ) หากไม่ปรับ pH ดินเปรี้ยวจัดจะมีธาตุเหล็กและAl(ละลายออกมาเป็นพิษต่อข้าว) แก้ไขโดยใส่ปูนในขั้นตอนเตรียมดิน เมื่อ pH ดินใกล้กลางธาตุฯหลัก+รอง+จุลธาตุฯ ส่วนใหญ่จะละลายออกมาในระดับที่เหมาะสมต่อต้นข้าวและ Fe Al จะตกตะกอนเมื่อใส่ปูน หากต้นข้าวมีอาการเป็นพิษจากFeไปแล้วมักแก้ไขได้ยาก รายละเอียดความเป็นพิษจากธาตุเหล็กและการป้องกัน ศึกษาเพิ่มเติมในองค์ความรู้เรื่องข้าว ตามลิ้งค์นี้ :point_down:


และภาพอิทธิพลของpH=> ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช
ที่มา:สุมิตรา ภู่วโรดม มหาวิทยาลัยเทคโนฯลาดกระบัง

9 Likes

จากบทความนี้ถ้าไม่ใส่ปูนตอนเตรียมดิน สามารถใส่ปูนในช่วงอายุข้าวอื่นๆได้ไหมครับ และยังคงสามารถปรับค่า PH ได้ไหมครับอาจารย์

1 Like

1.การจะใส่ปูนต้องดูว่าดินของพื้นที่ปลูกของเรามีพีเอชเป็นกรดหรือไม่ หากเป็นกรดก็ใส่ปูนได้ ในปริมาณตามความต้องการปูน ที่ดีคือ ใส่ในขั้นตอนการเตรียมดิน หากใช้ปูนขาว ต้องพักดินอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ เพื่อให้ปฏิกิริยาในดินสมดุล
2. กรณีที่ปลูกพืชไปแล้วสามารถใส่ปูนในช่วงระยะอื่นของการเจริญเติบโตของพืชได้ โดยต้องเลือกชนิดปูนที่เหมาะสม ไม่มีปฏิกริยาที่รุนแรงในดิน เช่น ควรใช้ปูนโดโลไมท์ ปูนมาร์ล หรือหินฟอสเฟต หว่านในกรณีปลูกข้าว/พืชไร่ หรือโรยรอบๆ โคนต้น แต่ควรหลีกเลี่ยงปูนขาว เนื่องจากปูนขาวมักมีปฏิกิริยาทางเคมีในดินที่อาจทำให้เกิดความร้อน/ความไม่สมดุลของปฏิกริยาเคมีในดินที่อาจมีผลกระทบต่อราก/พืชที่ปลูก
3. หากดินในพื้นที่ที่มีวัตถุต้นกำเนิดดินมาจากหินปูน เช่นดินแถวลพบุรี เพชรบูรณ์ ไม่แนะนำให้ใส่ปูนขาว เนื่องจากดินจากหินปูนมักมี pH ดินเป็นด่างอยู่แล้ว กรณีที่เป็นดินด่างนี้ แนะนำให้ใส่ปุ๋ยคอกจากมูลส

3 Likes

ขอบคุณครับอาจารย์

1 Like