แมลงประเภทด้วงปีกแขงเช่นด้วงปีกดำด้วงปีกน้ำตาลชอบมากัดกินใบอ่อนขนุน มะม่วง ลำไย ใบกระท้อน จะใช้ยาอะไรกำจัดได้ครับ

แมลงประเภทด้วงปีกแขงเช่นด้วงปีกดำด้วงปีกน้ำตาลชอบมากัดกินใบอ่อนขนุน มะม่วง ลำไย ใบกระท้อน จะใช้ยาอะไรกำจัดได้ครับ

1 Like

แมลงกลุ่มด้วงปีกแข็ง เช่น แมลงนูนหลวง แมลงนูน แมลงกินูน แมลงค่อมทอง ด้วงกุหลาบ ระยะหนอนอยู่ในดิน กินรากพืชทุกชนิด ระยะหนอน 8-9 เดือน เข้าดักแด้ในดิน 2-3เดือน ตัวเต็มวัยจะออกมาผสมพันธุ์และวางไข่ช่วงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภา-กรกฎา ที่มีความชื้นในดินเพียงพอ ตัวเต็มวัยกินใบพืชหลายชนิดออกหากินตอนกลางคืน ดังนั้นการพ่นสารควรพ่นสารให้ถูกตัวแมลงตอนเย็นหรือกลางคืนจึงจะได้ผล สารที่มีประสิทธิภาพกลุ่ม 1 ไดอะซินอน โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส คาร์บาริล กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน กลุ่ม 4 อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม กลุ่ม 6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน