ใบมันเป็นจุดไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับ

ใบมันเป็น​จุด​ไม่​รู้​ว่า​เป็น​อะไร​ครับ​

7 Likes

อาการคล้าย โรคใบจุดสีน้ําตาล (Cercosporidium henningsii
เกิดกับใบล่าง แผลสีน้ําตาล ขอบเขตแผลแน่นอน ขอบสีเหลือง
ในพันธุ์ที่อ่อนแอ ใบร่วงอย่างรุนแรง ในมัน ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน อาการของโรคจะรุนแรงมากกว่ามันที่มีอายุน้อย
เกิดโรคในแหล่งที่มีความชื้นต่ําและแห่งแล่งที่ สัมพัทธ์ระหว่าง 50-90 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิที่ทํา ให้สปอร์งอกดีที่สุดอยู่ระหว่าง 39-43 องศาเซลเซียส
เชื้อราสาเหตุของโรคสามารถอาศัยอยูjได้บนใบมัน สําปะหลังที่ร่วงอยู่ในไร่ และจะขยายพันธุ์โดยการสร้าง สปอร์ เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สปอร์จะแพร่กระจายไปโดยลม หรือเม็ดฝนพาไปตก บนใบปกติ ทําให้เกิดการแพร่โรคได้ต่อไป

แนวทางการจัดการ
๑.พันธุ์ที่แนะนําในปัจจุบัน มีความต้านทานต่อโรค ปานกลาง
๒. ใช้ท่อนพันธุ์ที่ปราศจากเชื้อ
๓.เมื่อพบโรคระบาดมากอาจใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และเพื่อป้องกันการดื้อของเชื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืช ควรพ่นสลับหรือผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น

2 Likes

ขอบคุณมากคับอาจารย์ สวนน้องสาวผมเจอปัญหาเดียวกันพอดี

ขอบคุณ​ครับ​